गिलास उत्पादन प्रक्रिया

ht

कच्चा पदार्थहरु

ht
tet

गिलास फर्नेस

ht
bd

बनाउँदै

htr

इलेक्ट्रिक एनीलिaling्ग फर्नेस

ht
hrth

प्रिन्ट गर्दै

ht
er

फ्रोस्टेड

as

प्याकेज

ht
v

प्याकेज

ht
d

यातायात